Manager jako istotny element całości

Manager, a kto to taki?

Funkcja managerska to kluczowe miejsce w firmie, każdej firmie. Manager to połączenie dołu z górą. Połączenie ziemi z niebem. Tak to bardzo istotny ŁĄCZNIK, od którego wiele zależy. Zależy od niego i od jego jakości pracy.

W trakcie swoich działań poznałem bardzo wielu managerów. Z łatwością mogę stwierdzić, że każdy z nich był innny. To dobrze. Każdy z jakimś dorobkiem, z czymś co jest pociągające i interesujące zarówno dla pracownika, klienta czy partnera biznesowego.

Są na rynku managerowie z ogromnym doświadczeniem i wiedzą merytoryczną. Są też tacy, którzy wiedzy i doświadczenia posiadają nieco mniej. Wiedza i Doświadczenie – to bardzo ważne obszary, jednak warto pamiętać, że nie zawsze idzie z nimi w parze skuteczność angażowania ludzi.

A kim jest manager, który nie ma wpływu na zespół którym zarządza? Często tylko on ma przeświadczenie, że to robi. Jednak po rozmowie z członkami jego zespołu okazuje się, że części z jego ludzi tylko przeszkadza, a inni mówią mu to co chce usłyszeć tylko dla święteg spokoju.

Taka gra. Czy on o tym nie wie? Nie chce wiedzieć? Wypiera? Udaje? A może doskonale zdaje sobie z tego sprawę i świadomie tym zarządza?

Tych ostatnich również spotykam.

Może Ty ich nie znasz. Może nawet nie wiesz o czym piszę. Jednak polecam mi zaufać, to moje obserwacje z kilku miesięcy tego roku.

Zatem kim powinien być manager?

– Dla właściciela firmy?

– Dla innych równorzędnych managerów w swojej firmie?

– Dla swojego podwładnego?

Stworzę taką listę życzeń z idealnego świata, choć chcę podkreślić, że znam takich managerów, pracowałem i nadal z nimi pracuję.

Zacznę od dołu –  dla swojego podwładnego:

– dowodzi i pokazuje kierunki, w których prowadzi swój zespół,

– bierze odpowiedzialność za wszystko co w ramach tego zespołu się dzieje – wyniki również,

– wie o swoich ludziach na tyle dużo, że ma z nimi dobry kontakt – dostęp,

– jest blisko zespołu, nawet bardzo, ale jednocześnie potrafi zachować stosowny dystans w koniecznych momentach,

– zana kompetencje i umiejętności, każdego swojego podwładnego,

– zna obszary, w których podwładny radzi sobie słabiej,

– potrafi stosownie do poziomu kompetencji udzielać wsparcia w rozwoju i wzroście kompetencji,

– jest wzorem do naśladowania i autorytetem.

Dla innych managerów w firmie:

– jest dobrym kolegą i partnerem biznesowym współdziałającym w ramach wielu wspólnych projektów,

– jest źródłem wsparcia i twórcą innej perspektywy w skutecznym osiąganiu dobrego rezultatu,

– jest doskonałym partnerem do zdrowej rywalizacji i powodem do ciągłego rozwoju w podnoszeniu kompetencji managerskich,

– współdziała z innymi managerami w kierunku osiągania rezultatów.

Dla właściciela firmy:

– jest gwarancją stabilnego rozwoju firmy,

– jest czynnikiem wpływającym na efektywność zespołu, którym zarządza,

– jest innowatorem i inspiratorem do zmian,

– jest partnerem biorącym aktywny i czynny udział w rozwoju przedsiębiorstwa,

– jest osobą biorącą pełna odpowiedzialność za swoje działania w ramach swojego zespołu i całej firmy.

 

To tylko kilka ogólnych i bardzo ważnych perspektyw działań managera.

Proste.

Nie zawsze, jak pewnie wiesz i doświadczasz, to wszystko jest takie oczywiste i możliwe do realizacji.

 

Tak, tak – manager jest też, tak jak my wszyscy tylko człowiekiem.

Tak, ma również emocje i swoja wydolność. Każdy chciałby działać na 100% i spełniać większość lub wszystkie oczekiwania i zadania kierowane w jego ręce.

Doskonale wiesz, że nie zawsze jest to łatwe a nawet możliwe.

Z wielu różnych powodów. Jednak dobrze byłoby gdyby, w sytuacji gdy nie jest w stanie wypełnić zadania miał możliwość po partnersku porozmawiać ze swoim przełożonym o możliwości wsparcia. Często sam we własnej głowie nie dopuszcza takiej opcji.

A przecież firma to miejsce, w którym każdy ma swoje kompetencje i odpowiedzialności i ma też możliwość wymiany doświadczeń oraz wsparcia.

Tak byłoby idealnie.

Jak wzmacniać managera? Jak podnosić mu poprzeczkę nie blokując jego potencjału?


Ciąg dalszy możesz śledzić  w newsach na:

Facebooku:

– Sprzedawanie z duszą

– Anioły sprzedaży